Cách thức thanh toán

 

 

Website đang được rao bán - Hãy liên hệ 0932 745 727 nếu bạn quan tâm

Cách thức thanh toán

Ghi các cách thức thanh toán 

- Qua ngân hàng 

- Số TK 

- Thanh toán trực tiếp ..

.....

 : )