Cách đặt hàng - giao hàng

 

 

Website đang được rao bán - Hãy liên hệ 0932 745 727 nếu bạn quan tâm

Cách đặt hàng - giao hàng

Huớng dẫn cho khách hàng đặt hàng .

- Qua điện thoại .

- Số đt 

- Thông tin online : Yahoo - facebook  - skype - Viber ....

- Đặt hàng trực tuyến trên website

Cách giao hàng :

- giao hàng tận nơi ....